17 Şubat 2010 Çarşamba

Yer Nasıl Çeker?

Bundan iki sene önce 2007 yılında yer neden çeker diye sorarak bu bloga başlamıştım. Laf olsun diye bu türden soru sorduğum bir kaç kişi soruları anlayamamıştı. "E, yer çekimi var işte, Newton bulmuş. Sen neyi soruyorsun ben onu anlamıyorum." diye cevap vermişti. Her şeyin sorgulanıp da yerin niye çektiğinin sorgulanamaz mutlak bir kanun gibi algılanması, bu işte bir terslik olduğunu düşünmeme sebep olmuştu. Nihayet Bilimin Öteki Yüzü isimli kitap elime geçti ve hislerime tercüman oldu. Diyor ki:
Meselâ Newton çekim kanunlarını formüle etmekle, çekimin sebebi üzerinde herhangi bir açıklama getirmiş olmadı. (s. 126)
Yerin çektiğini yeryüzünde yaşayan her insan bilir. Sebebini ise bilim, başka bir fizik kanunu cinsinden hâlâ açıklayamamış. O halde R. Thorn’un ifadesiyle,
"Bugün çekim meselesinde, elmanın düşmesine o gün Newton’ın şaşırdığından daha az şaşırmamız için bir sebep yok." (s. 126)
Kitapta bugün çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, atom çekirdeğinde bulunan zayıf ve güçlü kuvvetler olmak üzere dört temel kuvvet bildiğimizi yazıyor. A. Woodcock'tan alıntı yapılıyor:
"Niçin’ini soran bir öğrenci genellikle kuvvetin kendisinin açıklanamadığı, ancak başka şeylerin sebeplerini açıklamada kullanıldığı karşılığını alacaktır. Bu öğrenci, fizikçilerin en iyi ihtimalle, bu dört muamma kuvveti bire indirebilecek bir ‘birleşik teori’ ümidinde olduklarını öğrenecektir." (s. 126)
İşte aradığım cevap, belki de itiraf buydu. Açıklanamayıp doğrudan kabul edilen şeyler arasında temel sabiteler de varmış ki benim aklıma gelmedi.
Tabîî hadiseleri tasvir eden fizik teorilerinin hepsinde ‘temel sabiteler’ mevcuttur. Yani bunlar teori tarafından numerik değerleri açıklanamayan, fakat tecrübeyle tesbit ettikten sonra teoriye dahil edilmesi gereken sabitelerdir. Meselâ ne kuantum teorisi elektronun kütlesi için kullanılan numerik değeri, ne alan teorisi elektrondaki elektrik yükünün miktarını, ne de izafiyet teorisi ışığın hızını açıklayabilir. (s. 126)
Netice itibariyle sorgulaya sorgulaya sorgulayamayacağı bir noktaya geliyor bilim adamları. Her şeye temel olan maddi bir sebep bulamıyor. Buna karşı kitapta detayları uzun uzun anlatılan bir bilim anlayışı sunuluyor:
Bilimin dünyayı açıklayamayıp sadece tasvir edebildiği anlaşıldıkça, birçok bilim adamı şimdi bilimin dine karşı bir alternatif olmayıp, daha çok ona hizmet edebileceğine inanıyorlar. (s. 127)
Bilim ile uğraşırken de soruları Allah Teâla'nın kast ve hikmetini anlamak ve O'nun sınırsız isim ve sıfatlarını keşfetmek için sormamız ve bilimle de bunun için uğraşmamız gerektiği bu kitabın muhtelif yerlerinde belirtiliyor:
Olayların hikmetini, nereye doğru yöneldiğini, olayların akışında hangi maksadın hedeflendiğini sebep-sonuç çizgisini takip ederek anlayabiliriz. Böylece, olayları yürüten ‘Saniin kast ve hikmetini’ anlarız. Demek ki, kâinatın nasıl yaratıldığına bakarak Yaratıcının kâinatı niçin yarattığını anlıyor; yaratıştan maksadının ne olduğunu öğreniyoruz. (s. 68)
...

İşte, sebebin cahilliğinden Alîm ismini, sebebin şuursuzluğundan da Hakîm ismini çıkardık. Demek ki, sebeplerin cahilliği ve şuursuzluğu ile sonuçlardaki mükemmellik ve sanatı ne kadar iyi anlarsak, ikisi arasındaki sonsuz farktan Allah’ın sonsuz ilim ve hikmet sahibi, yani Alîm ve Hakîm olduğunu o kadar net görebiliriz. (s. 77)
...
Bu esnada akla gelebilecek bir soruya da hemen cevap veriliyor:
(Allah Teâla'nın) Kudreti, kâinatın da şahit olduğu gibi, sonsuzdur. Sonuçları sebeplere; yalnızca öyle irade ettiği ve hikmeti öyle gerektirdiği için bağlamıştır. Şu anda yaşadığımız kâinatta böyle bir düzen irade etmiştir. Bu âlemde hikmeti icabı başağı toprakla, suyla, güneşle, havayla v.s. olgunlaştırır. (s. 71)
Buradan artık soruların nasıl sorulması gerektiğini de çıkıyor:
Demek ki, O’nun güneşi döndürmedeki maksadı, bizim iyiliğimiz, bizim rahatımızdır. Bu dönüşün ucunda, bizim için sayısız bahar çiçekleri, buğday başakları asılmış. İşte, Cenab-ı Hak bize bu sayısız meyveleri hatırlatarak güneşin dönüşündeki bir hikmeti anlatır. Tâ ki, biz de "Güneşi döndüren Sâni bize merhamet ediyor, bize ihsanlarda bulunuyor" diye anlayalım. (s. 69)
Yer niçin çeker sorusu da "yer nasıl çeker?" veya "Allah Teâla'nın yeri çektirmedeki maksadı ne olabilir?" şekline dönüyor ve insanı tefekküre davet ediyor ve Sübhanallah, Mâşaallah, Allahü Ekber dedirtiyor.

Hiç yorum yok: